2009-10-18

National Geographic Lietuva prieš originalą


Šių metų rugsėjo pabaigoje Lietuvoje buvo išleistas pirmasis National Geographic Lietuva numeris. Jau 31 pasaulio kalba leidžiamą žurnalą pradėjo leisti "Alma Littera" leidykla, jame publikuojami tie patys anglų kalba leidžiamo žurnalo straipsniai išversti į lietuvių kalbą ir dar pridedami seniau National Geographic leisti straipsniai, kuriuose rašome apie Lietuvą.

Apie tai jau daugelis žino, todėl turbūt neverta nė rašyti. Nežinantys  pasinaudos Google pagalba, nes apie lietuviškąjį National Geographic (toliau NG) numerį prirašyta skersai ir išilgai visose naujienų svetainėse.

Koks šio straipsnio tikslas? Nusprendžiau palyginti, kur daugiau reklamų prikišta į žurnalą - lietuviškame ar angliškame žurnalo formate. Kadangi turiu 3 numerius anglų kalba, išsirinkau vieną, nors ir neidentišku, bet bent jau panašiu puslapių skaičiumi. Apie dizainą čia nekalbėsiu, nes lietuviškas žurnalo variantas kuriamas taip pat, kaip ir originalas. Skiriasi tik viršeliai - lietuviškojo NG varianto viršelis yra slidesnis ir malonesnis.

Suskaičiavau puslapių kiekį, kiek puslapių yra reklaminių, kiek procentų viso žurnalo turinio sudaro reklamos ir kiek puslapių lieka atmetus reklamas. Rezultatą pateikiu lentelėje:Tačiau nemanau, kad būtų galima teigti, jog lietuviškasis NG variantas laimi prieš originalą mažesniu reklamų skaičiumi, kadangi lygintas tik pirmasis žurnalo numeris lietuvių kalba, o kol tiksliai nežinojo, kokio populiarumo bus žurnalas, tol reklamų tiekėjai galbūt nerizikavo įdėti savo reklamas.

Todėl vos tik išeis antrasis numeris, lentelę pratęsiu ir apskaičiuosiu, kiek reklamų padaugėjo, ir ar National Geographic Lietuva tikrai neatsiliks nuo originalo.

DĖMESIO! STRAIPSNIS BUVO PLANUOTAS TREČIADIENIUI, BET DĖL SU "NATIONAL GEOGRAPHIC LIETUVA" SUSIJUSIŲ NESKLANDUMŲ NUKELTAS IKI PENKTADIENIO!